About

This is an a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

==============================
NGUYEN TIEN HUNG
Mobile : 0915566770
Email : tienhungjp@gmail.com
http://www.geocities.jp/sitetienhung
http://www.geocities.jp/guidehanoi
==============================

Advertisements

5 Responses

  1. ảnh trông ngộ ghê..!

  2. Sao ở đây chép toàn bộ bài viết trong blog của tui mà không một lời ghi chú là copy ?

  3. sorry tác giả Toan…vì lần trước plog của bạn viết trên yahoo 360, giờ nó down rồi..nên cái link đến plog của bạn cũng bị xóa luôn.Bạn làm ơn cho mình lại địa chỉ mới để mình ghi tên tác giả..và link đến bài viết gốc..
    Mục đích của bài viết chủ yếu để mọi người học hỏi..kinh nghiệm của đàn anh đi trước..không có ý gì khác.sorry.

  4. Blog của bạn cung cấp thông tin về du lịch rất bổ ích. Thanks

  5. thanks gltecdomainvn !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: