postbai

Để bài viết của bạn được đăng trên Plog, thật đơn giản, bạn chỉ cần gửi thư đến địa chỉ moko44lini@post.wordpress.com

Phần Subject của bạn chính là tiêu đề bài viết
Phần nội dung trên thư cũng chính là nội dung bài viết


Thank các bạn đã đọc.
Rất mong các bạn góp bài !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: