Phong nha kẻ bảng toàn tập.

DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI
VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG

1.1. Đặc điểm tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý và hành chính
1.1.2. Địa hình, địa mạo
1.1.3. Thổ nhưỡng

1.1.4. Khí hậu

1.1.5. Chế độ thuỷ văn

1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
1.2.1. Đặc điểm các thôn trong vùng lõi
1.2.2. Đặc điểm các xã vùng đệm Vườn quốc gia
1.2.3. Đặc điểm văn hoá dân tộc

Chương 2. Lịch sử nghiên cứu và xây dựng hồ sơ Vườn quốc gia – Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng  

2.1. Lịch sử thám hiểm hang động

2.2. Lịch sử nghiên cứu địa chất – địa mạo

2.3. Lịch sử xây dựng hồ sơ di sản thế giới

2.4. Những nghiên cứu bổ sung của hồ sơ di sản  

Chương 3. Tính đa dạng địa chất và lịch sử phát triển vỏ Trái đất vùng Phong Nha – Kẻ Bàng

3.1. Địa tầng
3.1.1. Paleozoi hạ
3.1.2. Paleozoi thượng
3.1.3. Mesozoi
3.1.4. Kainozoi

3.2. Magma

3.3. Khoáng sản

3.3.1. Khoáng sản kim loại

3.3.2. Khoáng sản không kim loại

3.3.3. Khoáng sản nhiên liệu

3.3.4. Vật liệu xây dựng và vật liệu khác

3.4. Cấu trúc địa chất

3.4.1. Cấu trúc uốn nếp

3.4.2. Các hệ thống đứt gãy

3.5. Lịch sử tiến hoá vỏ Trái đất vùng Phong Nha – Kẻ Bàng

Chương 4. Tính đa dạng địa mạo

4.1. Đặc điểm các kiểu địa hình
4.1.1. Địa hình phi karst
4.1.2. Địa hình karst

4.2. Tiến hoá địa mạo vùng Phong Nha – Kẻ Bàng

4.2.1. Di tích của quá trình tiến hoá địa hình

4.2.2. Tiến hoá địa mạo của khu vực

4.3. Một số nhận xét so sánh với các khu vực karst trên thế giới

Chương 5. Tính độc đáo của hang động

Chương 6. Tính đa dạng sinh học

6.1. Đa dạng thảm thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.11. Thảm cây nông nghiệp

6.2. Đa dạng hệ thực vật

6.2.1. Đa dạng thành phần loài

6.2.2. Đa dạng về nguồn gen thực vật

6.2.3. Đa dạng về tài nguyên thực vật

6.3. Đa dạng hệ động vật
6.3.1. Tình trạng các loài động vật quý hiếm
6.3.2. Phân bố động vật theo vùng

6.3.3. Phân bố động vật theo sinh cảnh

6.3.4. Đa dạng nhóm Thú (Mammalia)

6.3.5. Đa dạng nhóm Chim (Aves)

6.3.6. Đa dạng nhóm Bò sát và Lưỡng cư (Reptilia và Amphibia)

6.3.7. Đa dạng nhóm Cá (Pisces)

6.3.8. Đa dạng nhóm Bướm

Chương 7. Những giá trị nổi bật toàn cầu của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Văn liệu

Phụ lục

A – Các loại bản đồ

A1 – Bản đồ địa chất

A2 – Bản đồ thảm thực vật rừng
B – Các bản ảnh cổ sinh.

B1 – Hoá thạch Tay cuộn

B2 – Hoá thạch Trùng lỗ

B3 – Hoá thạch San hô bốn tia

B4 – Hoá thạch Dạng lỗ tầng

B5 – Hoá thạch Cá cổ và thực vật

C – Các di tích khảo cổ và cổ sinh liên quan.

D Danh lục đa dạng sinh học Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

D1 – Danh lục thực vật

D2 – Danh lục Thú

D3 – Danh lục Chim

D4 – Danh lục Bò sát

D5- Danh lục Lưỡng cư

Tóm tắt tiếng Anh

Theo diachatvn

Advertisements

One Response

  1. Qua that day la mot tai lieu tuyet voi, thank you very much.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: