Hoàng thất Nhật Bản

Hoàng thất Nhật Bản (kanji: 皇室, rōmaji: kōshitsu, phiên âm Hán-Việt: Hoàng Thất) tập hợp những thành viên trong đại gia đình của đương kim Nhật hoàng. Theo hiến pháp hiện hành của Nhật Bản, Nhật hoàng là biểu tượng của quốc gia và sự đoàn kết dân tộc (日本国の象徴であり日本国民統合の� ��徴). Tuy Nhật hoàng không phải là nguyên thủ quốc gia, nhưng ông vẫn thường được coi là một vị nguyên thủ quốc gia. Các thành viên khác trong Hoàng thất mang những trách nhiệm về nghi lễ nhưng không được tham chính.
Hoàng triều của Nhật Bản là hoàng triều thừa tập lâu dài nhất trong lịch sử vẫn còn tồn tại. Hoàng thất công nhận 125 vị Nhật hoàng chính thống kể từ Nhật hoàng đầu tiên là Jimmu (神武天皇) bắt đầu vào ngày 11 tháng 2 năm 660 trước công nguyên cho đến đương kim Nhật hoàng Akihito (明仁).

Các thành viên hiện tại của Hoàng thất

Theo Hoàng Thất Điển Phạm (皇室典範) năm 1947, các thành viên của Hoàng thất bao gồm: Hoàng hậu, Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu, Hoàng thái tử, Hoàng thái tôn, Thân vương, Nội thân vương, Vương và Nữ vương.
Hiện tại Hoàng thất Nhật Bản có 23 thành viên được chia ra thành nhiều cung:

Nội Đình

* Nhật hoàng Akihito. Niên hiệu của thời kỳ từ khi ông lên ngôi là Heisei (平成, Bình Thành). Vì thế, đôi khi người ta gọi ông là Nhật hoàng Heisei.

* Hoàng Hậu Michiko (美智子 Mỹ Trí Tử): Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1934. Trước khi vào hoàng thất thì bà có tên là Shōda Michiko (正田 美智子 Chính Điền Mỹ Trí Tử). Bà là thường dân đầu tiên được cưới vào hoàng thất.

Đông Cung

* Hoàng thái tử Naruhito (徳仁親王 Đức Nhân Thân Vương): Sinh ngày 23 tháng 2 năm 1960 và trở thành thái tử khi Nhật Hoàng Akihito đăng cơ. Ông kết hôn vào ngày 10 tháng 6 năm 1993 với Vương phi Masako.
* Hoàng Thái Tử Phi Masako (徳仁親王妃雅子 Đức Nhân thân Vương Phi Nhã Tử): Sinh ngày 6 tháng 12 năm 1963, là con gái cùa cựu bộ trưởng bộ ngoại giao và đại diện thường trực của Nhật tại Liên Hiệp Quốc.
* Hoàng Tôn Aiko (愛子内親王 Ái Tử Nội Thân Vương): Con của Hoàng thái tử Naruhito và vương phi Masako. Sinh ngày 1 tháng 12 năm 2001.

Thu Điều Cung (秋篠宮 akishinonomiya)

* Thân Vương Akishinomiya Fumihito (秋篠宮文仁親王 Thu Điều Cung Văn Nhân Thân Vương): con thứ hai của đương kim Nhật Hoàng, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1965. Tên lúc nho của ông là Aya. Ông kết hôn ngày 29 tháng 6 năm 1988 với công nương Kawashima Kiki.
* Thân Vương Phi Kiko (文仁親王妃紀子 Văn Nhân Thân Vương Phi Kỷ Tử): Sinh ngày 11 tháng 9 năm 1966. Bà là con của tiến sĩ Kawashima Tatsuhiko, giáo sư môn kinh tế học tại đại học Gakushuin (学習院Học Tập Viện).
* Nội Thân Vương Mako (眞子内親王 Chân Tử Nội Thân Vương): sinh ngày 23 tháng 10 năm 1991.
* Nội Thân Vương Kako (佳子内親王 Giai Tử Nội Thân Vương): sinh ngày 29 tháng 12 năm 1994.
* Thân Vương Hisahito (悠仁親王 Du Nhân Thân Vương): sinh ngày 6 tháng 9 năm 2006.

Thường Lục Cung (常陸宮 hitachinomiya)

* Thân Vương Hitachinomiya Masahito (常陸宮正仁親王 Thường Lục Cung Chính Nhân Thân Vương): sinh ngày 28 tháng 11 năm 1935. Con thứ bảy của Nhật Hoàng Showa (Chiêu Hòa). Tên lúc nhỏ của ông là Yoshi. Ông kết hôn ngày 1 tháng 10 năm 1961 với công nương Hanako.

* Thân Vương Phi Hanako (正仁親王妃華子 Chính Nhân THân Vương Phi Hoa Tử): Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1940. Bà là con gái của cố Bá Tước Tsugaru Yoshitaka.

Tam Lạp Cung (三笠宮 mikasanomiya)

* Thân Vương Mikasanomiya Takahito (三笠宮崇仁親王 Tam Lạp Cung Sùng Nhân Thân Vương):
* Thân Vương Phi Yuriko (崇仁親王妃百合子Sùng Nhân Thân Vương Phi Bách Hợp Tử):
* Thân Vương Tomohito (寛仁親王 Khoan Nhân Thân Vương):
* Công chúa Nobuko (寛仁親王妃信子Khoan Nhân Thân Vương Phi Tín Tử):
* Công chúa Akiko (彬子女王 Bân Tử Nữ Vương):
* Công chúa Yōko (瑶子女王 Dao Tử Nữ Vương):

Quế Cung (桂宮 katsuranomiya)

* Thân Vương Katsuranomiya Yoshihito (桂宮宜仁親王 Quế Cung Nghi Nhân Thân
Vương):

Cao Viên Cung (高円宮 takamadonomiya)

* Thân Vương Phi Hisako (憲仁親王妃久子 Hiến Nhân Thân vương Phi Cử Tử):
* Công chúa Tsuguko (承子女王 Thừa Tử Nữ Vương):
* Công chúa Noriko (典子女王 Điển Tử Nữ Vương):
* Công chúa Ayako (絢子女王 Huyền Tử Nữ Vương):

Việc kế vị trong Hoàng Thất

Trong lịch sử Nhật Bản, ngai vang thường chỉ được truyền cho dòng bên nam của hoàng thất. Trước thời Minh Trị Duy Tân, lịch sử Nhật có tám nữ Nhật Hoàng, tất cả đều là con gái của bên nam của hoàng thất, không một ai kế vị với tư cách là vợ của vua đã mất cũng như không có bất cứ vị nữ Nhật Hoàng nào kế hôn hoặc sinh con sau khi kế vị.

Điều 2 trong hiến pháp hiện hành của Nhật định rằng “Ngai vàng là của hoàng triều và được nhượng theo Hoàng Thất Điển Phạm thông qua bởi Đế Quốc Nghị Hội (帝國議会; Teikoku Gikai.) “. Hoàng Thất Điển Phạm năm 1947 thông qua bởi Đế Quốc Nghị Hội cuối cùng ( sau đó được thay bằng Quốc Hội như hiện nay) không chấp nhận phụ nữ kế vị(theo luật kế vị năm 1889). Chính phủ đương thời của cố thủ tướng Yoshida Shigeru (吉田茂) đã thông qua các đạo luật một cách vội vã để tuân theo bản hiến pháp do người Mỹ định ra cho nước Nhật bại trận. Trong bộ luật 1947 này, hoàng thất bị thu nhỏ lại đáng kể. Có 51 thành viên trong Hoàng thất bị phế bỏ tước vị trở thành thường dân. Chỉ có các nam thành viên hợp pháp của hoàng thất có quyền kế vị. Nhật Hoàng và tất cả các thành viên khác trong Hoàng Thất không được quyền nhận con nuôi. Các Nội Thân Vương (naishinnō) và Công Chúa (nyoō) nế kết hôn với người ngoài hoàng thất thì sẽ bị phế bỏ tước vị của mình và không được xem là thành viên của hoàng thất. Các Thân Vương (trừ Hoàng Thái Tử), Công Chúa chưa kết hôn, vợ hoặc chồng của thân vương hoặc công chúa đã mất được phép rút ra khỏi hoàng thất trở thành thường dân với sự chấp thuận của Hoàng Thất Hội Nghị (皇室会議 Kōshitsu Kaigi).

Cho đến tháng 9 năm 2006, Hoàng Thất thiếu người kế vị sau Hoàng Thái Tử Naruhito. Sau khi công chúa Aiko ra đời thì có nhiều cuộc tranh cải về việc có nên hay không sửa đổi Hoàng Thất Điển Phạm để công chúa trở thành Hoàng Thái Tôn. Tháng giêng 2005, Thủ tướng đương nhiệm là ông Junichiro Koizumi tổ chức một ban cố vấn đặc biệt chuyên trách xem xét lại Hoàng Thất Điển Phạm và nêu lên những điều cần thay đổi. Ban cố vấn này bao gồm nhiều nhà thẩm phán, giáo sư và công chức và công việc của họ kéo dài đến tháng 10, 2005 thì chấm dứt. Ban cố vấn đề nghị thay đổi điển lệ để cho con gái của dòng nam trong hoàng thất được phép kế vị. Công chúng rất ủng hộ thay đổi này và công chúa Aiko trở thành Nội Thân Vương.

Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A…Dt_B%E1%BA%A3n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: