Các ngày nghỉ lễ ở Nhật

 

 

 

 

 • Ganjitsu (Năm mới): 1/1
 • Seijin no Hi (Ngày thành niên): 15/1
 • Kenkoku Kinen no Hi (Ngày lập quốc): 11/2
 • Shumbun no Hi (Ngày xuân phân):21/3
 • Midori no Hi (Ngày cây xanh): 29/4
 • Kempo Kinenbi (Ngày kỷ niệm hiến pháp): 3/5
 • Kodomo no Hi (Ngày trẻ em): 5/5
 • Umi no Hi (Ngày hải dương): 20/7
 • Keiro no Hi (Ngày kính lão): 15/9
 • Shubun no Hi (Ngày thu phân): 23/9
 • Taiiku no Hi (Ngày thể thao): 10/10
 • Bunka no Hi (Ngày văn hóa): 3/11
 • Kinro Kansha no Hi (Ngày tạ ơn lao động): 23/11
 • Tenno Tanjyobi (Ngày sinh Nhật hoàng): 23/12
 • Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: