12 bức ảnh xuất sắc về nghệ thuật chụp tốc độ chậm

Bản chất của chụp ảnh là sự phơi sáng vì khi chụp, ống kính mở ra cho ánh sáng vào phim hay sensor vừa đủ để đảm bảo chất lượng ảnh. Trong đó, kỹ thuật Long Exposure (thời gian phơi sáng lâu, tốc độ chậm) có thể mang lại những khung hình đẹp và ấn tượng.
>Những kỹ thuật chụp ảnh phô diễn trên Flickr

Thời gian phơi sáng 114 giây. Ảnh: MumbleyJoe.
117,4 giây. Ảnh: Matthew Fang.
656 giây. Ảnh BurBlue.
20 giây. Ảnh: MumbleyJoe.
30 giây. Ảnh: John A Ryan.
124 giây. Ảnh: Paulo Brandão.
31,9 giây. Ảnh: MumbleyJoe.
20 giây. Ảnh: Sara Heinrichs.
253 giây. Ảnh: Dave Smith.
60 giây. Ảnh: c@rljones.
10,9 giây. Ảnh: Express Monorail.
30 giây. Ảnh: Andrew Stawarz.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: