Bình yên Quảng Trị

Qua thời chiến tranh khói lửa, quê hương Quảng Trị hiện lên thành bình trong con mắt của độc giả Bàng Việt.

Vùng quê thương yêu.
Với những người dân thuần phác.
Bên sông nước mênh mông.
Biển Cửa Tùng.
Mưu sinh.

Bàng Việt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: