Dự án “Nền tảng thành công”

Hey FTUers !!!
N
ếu chúng tôi nói v cm t “thành công” thì các bn nghĩ gì ???
Bn s t hi thành công ca bn thân bn là gì?
Bn c nh xem bn đã đt được thành công gì cho bn thân?
Đ đến vi thành công bn phi vượt qua tht bi ra sao?

Hay ch đơn gin là bn chưa tng nghĩ gì v “thành công” và đang tò mò v nó!
D
án “Nn tng thành công chính là câu tr li cho tt c nhng câu hi ca bn lúc này!
Ph
m trù “thành công” là đích đến chung nht cho tt c mi mong ước ca mi người trong công vic hay cuc sng riêng.

Tuy nhiên, không phi ai cũng biết cách đ đến vi “thành công”. Hiu và nm được nhu cu mun biết và cn biết v “thành công”, Câu lc b K Năng Doanh Nhân đã cho ra đi mt d án ln, mt d án phù hp vi sinh viên, bám sát theo nhu cu ca sinh viên và tha mãn sinh viên FTUqu bom d án “Nn tng thành công”.

Ly ch đ “thành công” làm ch đ chính xuyên sut c d án. Qua ba chương trình trong d án:
“Hành trình khám phá bn thân”

“Khi động thành công”

“K năng giao tiếp trong kinh doanh”

ch đ “thành công” được đào sâu và làm rõ, giúp các bn có được mt cái nhìn khái quát v bn thân, thành công tương lai ca chính các bn và các yếu t b tr trên con đường đy gian nan th thách!

D án “Nn tng thành công” ca Câu Lc B K Năng Doanh Nhân chính là bước khi đu trên con đường đi đến thành công ca các bn.

Hãy bt đu chinh phc thành công ca chính mình!


Nhà tài tr cho chương trình ” Hành trình khám phá bn thân”: Khu du lch Thác Giang Đin.
Đơn v bo tr thông tin: Din đàn Đi hc Ngoi Thương Cơ S II ti TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: