Hà nội – Xưa và Nay – Cổng từ Điện Kính Thiên sang Hậu Lâu

Cổng phía Đông sang Hậu Lâu

Post lại bức ảnh Điện Kính Thiên của Hocquard. Ngăn cách giữa điện Kính Thiên và khu vực phía Hậu Lâu đằng sau là một bức tường có trổ hai cổng đối xứng nhau. Trong ảnh cổng phía Đông đựợc chụp rõ (trong vòng tròn mầu vàng),còn cổng phía Tây bị khuất trong bóng cây)

Cổng phía Đông sang Hậu Lâu1

Cổng phia Đông sang Hậu Lâu 2

Cổng phía Đông nằm vuông góc với đường nguyễn Tri Phương

Cổng phia Tây sang Hâụ Lâu

Cổng phía Tây vuông góc với đường Hoàng Diệu

Photo by ttnhan
Location: Hanoi Citadel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: