Hà nội – Xưa và Nay – Công ty Vạn Xuân Bộ Quốc Phòng

Tonkin – Hanoi – Porte nord de la Citadelle et Intendance Militaire

123

Năm xây ghi trên vòm cửa: 1906-1907. Sau khi Bộ quốc phòng rời sang địa chỉ mới, toà nhà này thành trụ sở của công ty Vạn Xuân Bộ quốc phòng

Cty Vạn Xuân - Bộ quốc phòng

Photo by ttnhan.
Location: corner of Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu streets

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: