Bài tập Quản trị vận hành:Dự báo, Kỹ thuật EFA, Chất lượng dịch vụ

Đề bài

Câu 1.

Bạn hãy chọn 1 trong các chuỗi dữ liệu ở file dataq1.xls, hoặc 1 chuỗi dữ liệu khác mà bạn có.

a. Vẽ đồ thị của chuỗi dữ liệu theo thứ tự thời gian

b. Áp dụng mô hình Winters cộng tính, Winters nhân tính để dự báo cho 4 quan sát tiếp theo

c. Vẽ đồ thị giá trị dự báo từ 2 mô hình trên, và giá trị thực tế lên cùng đồ thị, và nhận định

d. Bạn sẽ dùng mô hình Winters nhân tính hay cộng tính để dự báo?

e. Phòng kinh doanh cho rằng, trong tương lai môi trường kinh doanh có thể thuận lợi hơn, nên kết quả dự báo của bộ phận quản trị vận hành nên điều chỉnh tăng thêm 5% so với kết quả dự báo mà bạn đã chọn ở câu d. Theo bạn kết quả dự báo là gì?

Câu 2.

Bạn hãy chọn 1 trong các chuỗi dữ liệu ở file dataq2.xls, StockData 1 1 07 den 3 12 07.xls, hoặc chuỗi dữ liệu khác mà bạn quan tâm, hoặc vào địa chỉ sau để thu thập tỷ giá mà bạn quan tâm www.exchange-rates.org . Hãy áp dụng mô hình ARIMA phù hợp để dự báo cho 3 quan sát tiếp theo (Giả sử rằng thời điểm hiện tại là thời điểm cuối cùng của ở mỗi chuỗi dữ liệu). Hãy trình bày những căn cứ để bạn đưa ra được kết quả dự báo đó. Chú ý, khi nhập dữ liệu vào eviews, bạn có thể chọn kiểu dữ liệu là undated.

Câu 3.

a. Trong file khao sat nhan vien.sav, bạn hãy chọn khoảng 10 đến 20 biến quan sát thuộc khái niệm sự thỏa mãn của nhân viên với công việc mà bạn quan tâm. Thực hiện phân tích nhân tố khám phá cho các biến đó. Diễn giải kết quả, đặt tên các nhân tố, lưu lại nhân số của các nhân tố bằng phương pháp trung bình cộng giản đơn. Tính giá trị trung bình của từng nhân tố này, thể hiện lên đồ thị thanh, và cho biết nhận định của bạn.

b. Thực hiện Cronbach’s Alpha với những biến quan sát thuộc từng nhân tố mà bạn đã rút ra ở câu a. Cho biết nhận xét của bạn.

c. Phân tích nhân tố cho các biến quan sát thuộc khái niệm lòng trung thành, lưu lại nhân số của nhân tố này.

d. Bạn hãy thực hiện 1 hàm hồi quy xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đã rút ra ở câu a đến lòng trung thành. Và nhận xét.

Câu 4.

Với bộ dữ liệu khảo sát chất lượng dịch vụ của văn phòng ban quản lý khu công nghiệp Tân Bình mà 1 tác giả đã khảo sát thông qua bảng câu hỏi của họ. Bằng những kiến thức bạn có về chất lượng dịch vụ, kỹ thuật thống kê mô tả là chủ yếu, đồ thị, bảng tần số, kỹ thuật tạo biến mới dựa tên các biến đã có… bạn hãy phân tích và đưa ra các nhận định của bạn về chất lượng dịch vụ hiện nay của Văn phòng ban quản lý Khu công nghiệp, nhận định của bạn về sự hài lòng (sự thỏa mãn) của nhà đầu tư. Chú ý rằng, vì dữ liệu mẫu nhỏ nên bạn bạn có thể chấp nhận những nhân tố ban đầu đưa ra trong bảng hỏi (không cần phân tích nhân tố lại, không cần thực hiện Cronbach’s Alpha).

Tham khảo một số bài làm của các bạn lớp ĐT02-K31

Bài của Lộc

Bài của My

Bài của Hương

Một bài chưa hoàn chỉnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: