Tài liệu Kinh Tế Tài Nguyên và Môi Trường

Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

(Natural resource and Environmental Economics)

Giảng viên: Ph.D NGUYỄN HỮU DŨNG – Khoa KTPT- Bộ môn KTMT

Email:nguyenhuudungiss@yahoo.com Phone:0908240329

English Vietnamese

Syllabus Outline

Lecture 1 Lecture 1.1

Lecture 2 Lecture 1.2

Lecture 3 Lecture 2

Lecture 4 Lecture 3.1

Lecture 5 Lecture 3.2

Lecture 5 (cont.) Lecture 3.3

Lecture 6 Lecture 3.4

Lecture 7 Lecture 3.5

Lecture 8

Lecture 9

Assignment

Environment’s value evaluating methods

Research Topics from EEPSEA

Research 1 Research 2 Research 3

Research 4 Research 5 Research 6

WEBSITE FOR YOUR REFERENCES

and many other websites on Internet. You can search by “Environmental Economics” key word in Google.

GIÁO TRÌNH THAM KHẢO

1. Field, Barry C (1994), Nhập môn KTMT, NXB Mc.Graw Hill

2. Turner, R.K., D. Pearce and I. Bateman (1994), KTMT: Những vấn đề cơ bản, NXB Harvester Wheatsheaf.

3. Hussen, A.M, (2000), Những nguyên lý cơ bản của KTMT: Kinh tế, sinh thái, và chính sách; NXB Routledge.

4. Barry Field & Nancy Olewiler, Kinh tế môi trường, Bản dịch tiếng Việt 2005.

Bài tập

Download Bài tập

NỘI DUNG ÔN THI

Xem nội dung.

—————————————————————————————————————————–

Kinh tế môi trường

Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo trình

Lời giới thiệu

Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường
Chương 2. Kinh tế ô nhiễm
Chương 3. Kinh tế tài nguyên
Chương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường
Chương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam
Chương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trường
Chương 7. Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thuỷ sản

Bài tập và câu hỏi thảo luận
Phụ lục

————————————————————————————————————

Tài liệu Kinh Tế Môi Trường Bài mở đầu, Chương 1+2+3+4

Chương 1: Các vấn đề chung

(nhấn vào đây để tải bài giảng chương 1)

– Tổng quan về kinh tế tài nguyên môi trường: định nghĩa, lịch sử phát triển, ví dụ về các ứng dụng trong thực

tế,…

– Sơ đồ hệ thống kinh tế môi trường

– Hai định luật nhiệt động lực học. Sơ đồ đơn giản hóa vật chất

– Đạo đức môi trường: các trường phái

– Mối quan hệ giữa dân số và môi trường

Chương 2: Phát triển bền vững

(nhấn vào đây để tải tài liệu chương 2)

– Định nghĩa phát triển bền vững

– Điều kiện để phát triển bền vững. Phát triển bền vững thấp và phát triển bền vững cao

– Đo lường sự phát triển bền vững

Chương 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường

– Thất bại của thị trường:

o Ngoại tác

o Hàng hóa công

o Tài nguyên tự do tiếp cận

– Thất bại chính sách

Theo bạn,tài liệu môn KT TN&MT đã đầy đủ chưa?
Đã đầy đủ

1

Chưa đầy đủ

2

Ý kiến khác.(Mời cm lại) ^^

1


Sign in to vote

Advertisements

5 Responses

 1. download tai lieu nay o cho nao vay may anh!

 2. em đang làm về đề tài kinh tế môi trường, hiện em vẫn chưa tìm đc giảng viên hướng dẫn .ko bít mấy anh chị khoa kinh tế phát triển có thể giới thiệu cho em đc ko?

 3. cam oin may anh chi nhieu nhieu!

 4. Post lại câu trả lời:

  Hiện bộ môn chỉ còn 3 thầy vì các thầy khác đều đã đi du học.
  Tốt nhất là bạn qua cơ sở H để liên hệ trực tiếp,sẽ được các thầy giúp đỡ nhiệt tình^^
  Thầy Trần Võ Hùng Sơn Email:sontran@ueh.edu.vn (trưởng môn phái Kinh tế Tài nguyên & Môi trường của khoa KTPT ^^)
  Thầy Nguyễn Hữu Dũng Email: nguyenhuudungiss@yah oo.com
  Thầy Võ Đức Hoàng Vũ Email: hoangvu@ueh.edu.vn

 5. Thầ Vũ cũng đi học luôn rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: