Quản trị vận hành (tòan bộ tài liệu)

https://i1.wp.com/www.workssys.com/assets/images/oneMSconcept.jpg

Môn Quản trị vận hành ( Operations Management )

Giảng viên:

ThS. Nguyễn Khánh Duy ThS. Nguyễn Hồng Phúc ThS. Lê Văn Khoa

Đề cương

Slide tiếng Việt

Slide tiếng Anh

Bài đọc đầy đủ

Bài đọc rút gọn

Tham khảo 1 :ISO

Thuyết trình nhóm Quản lý tài liệu và Mục tiêu kinh doanh

Tham khảo : Dự báo trong kinh doanh

Chương 5 : Hoạch định chiến lược sản xuất

Chương 12 : Quản trị hàng tồn kho

Chương 13 : Hoạch định tổng hợp

Chương 14 : MRP & ERP

https://i0.wp.com/www.coverbrowser.com/image/bestsellers-2007/976-1.jpg

Sách “gối đầu giường” về Qủan trị vận hành của Willam J. Stevenson.


Advertisements

One Response

  1. Chưa tải về nhưng mà cũng cám ơn trước một số file tài liệu nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: