Hà nội – Xưa và Nay – Công viên Lênin

Vườn hoa canh nông

Tượng đài

Tượng đài

tuong-dai

Ông Lênin ở nước Nga
Mà sao đứng ở vườn hoa nước mình…

Tuong Lenin

Photo by ttnhan
Location: Điện Biên Phủ street

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: