Bảo tàng Khmer Nam bộ

Có người hỏi tui về bảo tàng này. Biết được rng cái ni min Tây, hình như sóc Kh-leng thì phi ! Đúng hông ta ?

Không rõ v bo tàng đó thì làm sao giúp người ta đây ? Thôi thì múa rìu qua mt th, thng cht làm vua x mù mà. Chơi by b vài câu chng t “ta đây” cho thiên h lóe mt chơi (?!).

Cái hình dáng ca nó chc phi theo kiu ca dân tc Khmer thôi. Tt nhiên ri, bo tàng Khmer mà l ! Mà kiu nào cà ? Nhà chăng ? Mà nhà người Khmer hình như là nhà sàn thôi, ít hc tiết trang trí lm. Nhưng đã là bo tàng thì đâu đơn gin vy. Thôi thì ly hình dáng ngôi chùa đ t cho bo tàng cũng được, nht là cái nóc vi b đ mái rt đc bit.

Ri thì ngôi nhà đó ai xây vy ta ? Nghe đâu có tên ca ngài Shi-ha-núc na đó.

Vô trong có cái gì ? C theo cm nghĩ thông thường, bo tàng v dân Khmer thì tt nhiên là nói v văn hóa ca h rùi. Mà Khmer Nam b có s khác vi Khmer Cam-bt à nha. Dân Cam-bt gi h là Khmer Crom; tuy cùng là Khmer c nhưng có s phân bit, v ging nói, v tp tc đa phương, … cũng như “người Bc” vi “người Vit” í mà !

Văn hóa ca Khmer Crom chc hn phi có nét chung vi Khmer kia ch, đó là cái sân khu tung c truyn ca Khmer không th thiếu. Ri cũng như my ng khác Nam b, phi có cái sáng chế ch ! Cái đó nghe đâu người ta gi cái sáng chế đó là “ci lương Khmer” thì phi !

Lòng vòng trong bo tàng chc hn không th thiếu my th liên quan đến văn hóa ca người Khmer như trang phc, nhà ca, chùa tháp, dàn nhc ngũ âm, … ri thì công c dùng lao đng sn xut và đi sng sinh hot hng ngày na. Mà nói đến cái này, không th nào không nhc đến cái xung đc mc ca người Khmer vi l hi đua thuyn hng năm. Tui nghe đâu có cái đi đua thuyn ni tiếng, đi din ca c nước Vit Nam đi thi đu vi bn bè quc tế, đot gii quá tri nh s kh thân tp luyn theo kiu “ăn cơm nhà vác tù và hàng tng” ! Nhưng gn đây thì không được đi thi đu quc tế vì thiếu ch trên máy bay; máy bay ch ngi thì có hn, ri còn phi dành ghế cho các v quan chc đi din cho nn th thao c quc gia na ch ...

Tui vn gc dân min Tây, nên gi con rùa ln là con Cn Đước. Nghe đâu cái tên này vn xut t ngôn ng Khmer mà ra, ri thì cá c nguyên mt cái huyn ln t chng Long An cũng mang tên đó, hình như đó có nhiu con rùa ln thì phi. Mun biết rõ cái tên này, chc hôm nào phi zìa bo tàng Khmer tìm th.

Còn gì na hông ta ? Chc hết ri.

Advertisements

One Response

  1. Hiện ở Trà Vinh cũng có một bản tàng văn hóa Khmer, mới xây !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s