Hà nội – Xưa và Nay – Góc phố Hàng Dầu

Tonkin – Hanoi – Societe Phiharmonique

nhac vien

Góc đường Hàng Dầu – Đinh Tiên Hoàng. Không còn dấu vết của Nhạc viện ngày xưa

Hang Dau - Dinh Tien Hoang

Nga ba Hang Dau- DTH

nhac vien

Hang Dau - Dinh Tien Hoang

Photo by ttnhan
Location: corner of Hàng Dầu – Đinh Tiên Hoàng streets

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: