Thuyết minh tuyến Phan Thiết – Mũi Né – Lương Sơn (2)

(tiếp theo)

5. Địa danh Phú Hài

6. Nước mắm Phan Thiết

7. Cầu Phú Hài – Sông Cái

Hệ thống sông Cái tại vùng đồng bằng phía bắc Phan Thiết gồm nhiều chi lưu cùng hợp lại và đổ ra biển tại cửa Phú Hài. Có thể kể 3 nhánh chính :

a) Sông Bình Lợi

b) Sông Khán

c) Sông Cái

Lưu ý :

* Đây không phải sông Quao ở Ninh Thuận như một giảng viên khoa Du lịch đã giới thiệu cho sinh viên về nội dung khai thác tour du lịch sông Quao.

* Trong quyển Tài liệu thuyết minh tour Xuyên Việt của tác giả Phan Thanh Lâm tổng hợp – không rõ năm thực hiện, ở mục sông Cà Ty trang 45, có ghi “đến thượng nguồn, nó là con SÔNG CÁI”. Thực tế sông Cà Ty có rất nhiều chi lưu, có ít nhất hai chi lưu cùng mang tên sông Cái và cả hai đều chỉ chảy trên địa phận huyện Hàm Thuận Nam.

* Nhân tiện, cũng trong quyển tài liệu này, ở mục Thành phố Phan Thiết trang 43 có ghi “hay còn gọi là sông Cà Ty (một chi lưu của sông Đồng Nai)…”. Không rõ tác giả đoạn văn trên có hiểu rõ từ “chi lưu” hay không, hoặc là tác giả cho rằng vùng Phan Thiết cũng nằm trong châu thổ sông Đồng Nai ? Có lẽ người tổng hợp thông tin đã quá vội vã, thiếu kiểm chứng khi thu thập tài liệu để thuyết minh, giới thiệu cho du khách !

(còn tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: