Tài liệu về các kỹ năng cần thiết

Một số tài liệu về các kỹ năng học tập và làm việc:
1.Kỹ năng quản lý thời gian Download
2.Kỹ năng làm việc theo nhóm Download
3.Kỹ năng thuyết trình Download
4.Cấu trúc một bài thuyết trình Download
5.Kỹ năng điều hành một cuộc họp Download
“Không có điều vĩ đại nào được thực hiện mà không có những con người vĩ đại.
Và họ chỉ vĩ đại nếu họ quyết tâm trở thành người vĩ đại”
Charles De Gaulie
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: