BÁO CÁO ĐẶC BIỆT của Harvard Kenedy School về Việt Nam

Bài thảo luận chính sách số 1:(Harvard Kennedy School 16-01-2008)

“Lựa chọn thành công,bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai Việt Nam.”

Xem tòan bộ nội dung bài nghiên cứu và tranh luận trên Minh Biện .


Bài thảo luận chính sách số 2:(Harvard Kennedy School 19-05-2008)

“Vượt qua khủng hoảng và tiếp tục đẩy mạnh cải cách.”

Link 1

Link 2

Tóm tắt nội dung : “Ba điểm kém và ba việc cần làm”

Phản biện của tác giả Minh Đức : Báo cáo Havard” có chủ quan?


Bài thảo luận chính sách số 3: (Harvard Kennedy School 18-09-2008)New

“Nguyên nhân sâu xa về mặt cơ cấu của bất ổn vĩ mô”

(Đang ngâm cứu ^^)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: