Entry for October 01, 2008

Cuối thu rồi. U ám. Se se lạnh. Nghe nhạc. Yahoo lỗi quá không sao post lên được. Ờ, ca sĩ Việt Nam nhiều thế, sao không tìm đâu ra chất giọng này nhỉ? Click here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: