Zìa miền Tây

Ngày mưi, tui zìa miền Tây chưi. Có bà con nào đi ké hôn ? Xuống dứi, hái chái cây, câu cá, tắm sông thỏ thít … Haha, đã !

Advertisements

One Response

  1. Chuc A dj choj zuj hen! Dj nho dem do nhau ze hen! Hiii! Em cug rat thik mien Tay do!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: