Sưu tập các bài hát ru

Cái cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm

Lộn cổ xuống ao

ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục

Đau lòng cò con

_____________________

Cái cò là cái cò quăm

Chưa ra đến chợ cò chăm ăn quà

Bánh đúc cho đến bánh đa

Củ từ khoai nướng đến hàng cháo kê

ăn xong mới trở ra về

Thấy hàng chả chó lại lê chân vào

Chả này bà bán làm sao

Ba tiền một gắp thì nào tôi mua

Nói rằng là mua cho chồng

Đi đến quãng đồng ngã nón ra xơi

Về nhà đau bụng quẳn quai

Gọi ông thầy bói xem tôi quẻ nào

Thấy bói mới phán quẻ rằng

Nào ai ăn chả ăn nem bao giờ

_____________________

Con cò con vịt con lông

Ba con cùng béo vặt lông con nào

Vặt lông con cuốc cho ta

Ta nấu ta nướng ta xào ta ăn

_________________________

Con kiến mà leo càng đa

Leo phải cành cụt leo ra leo vào

Con kiến mà leo cành đào

Leo phải cành cụt leo vào leo ra

______________________________

Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương

_____________________________

Hôm qua anh tới chơi nhà

Thấy mẹ nằm võng thấy cha nằm giường

Thấy em nằm đất anh thương

Trở về mua gỗ đóng giường cho em

___________________________________

Cái bống là cái bống bang

Khẻo xảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm

Mẹ bống đi chợ đường trơn

Bống ra gánh giúp chạy cơn mưa rào

_____________________________________

Nhà em có một con mèo

Nó hay nghịch ngợm leo trèo lắm cơ

Hôm qua trước gậm bàn thờ

Có con chuột nhắt nó vồ được luôn.

_______________________________

Đồng đăng có phố kỳ lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng cùng anh

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

_______________________________

Bầm ơi có rét không bầm

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn

Bầm ra ruộng cấy bầm run

Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non

Mạ non bầm cấy mấy đon

Ruột gan bầm lại thương con mấy phần

Bầm ơi sớm sớm chiều chiều

Thương con bầm chớ lo nhiều bầm nghen

Bao bà mẹ từ tâm làm mẹ

Yêu quý con như đẻ con ra

Cho con nào áo nào quà

Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi.

À a à ơi

____________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: